(1)
Arya Satyani, I. A. W. .; Adi Gunarta, I. W. Perancangan Panyacah Awig Rejang Pala Dalam Penguatan Ekosistem Tari Rejang Pala. Ganaya 2022, 5, 22-32.