[1]
I. G. Suwindia and N. N. Kurnia Wati, “Pengembangan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Sebagai Bentuk Transformasi Pendidikan Agama di STAHN Mpu Kuturan Singaraja ”, JPAH, vol. 7, no. 1, pp. 18–32, Jan. 2023.