Ardika Yasa, I Made. 2022. “Ritual Megocek Taluh Pada Upacara Pujawali Pura Maksan Banjar Pajang (Perspektif Agama Hindu)”. Jurnal Penelitian Agama Hindu 6 (2):89-105. https://doi.org/10.37329/jpah.v6i2.1378.